Covid-19

Covid-19 spełniamy wszystkie wymagania realizacji projektów w warunkach pandemii. Na chwilę obecną realizujemy projekty za zachowaniem wszelkich zasad zalecanych dla danego regionu w zakładach pracy.